Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img EXCEL W KADRACH I PŁACACH - Jelenia Góra

EXCEL W KADRACH I PŁACACH - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Terminy:
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

PROWADZĄCY:

Bartek Bochyński - Ukończył studia magisterskie: Informatykę i Ekonometrię; studia podyplomowe: Controlling i Rachunkowość Zarządczą oraz studia inżynierskie: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, obecnie student programu CIMA. Excelem zajmuje się od 12 lat, wykorzystując go w pracy zawodowej jak i hobbistycznie. Naukę Excela rozpoczynał na forach internetowych, gdzie rozwiązywał problemy forumowiczów. Od wielu lat szkoli osoby indywidualne, jak i całe działy (Finansowe, HR, Planowanie Produkcji, Zakupy, …) z efektywnego wykorzystania narzędzi Excel, jak i VBA dla Excel.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Kurs polecany dla osób, które pracują w działach księgowych, kadrowo-płacowych lub są w trakcie kursów przygotowujących do zawodu.

Warsztaty nawiązują do tematyki działów kadrowo - płacowych. Zagadnienia omawiane na kursie pomogą w sprawnym przygotowaniu zestawień, a stworzone szablony będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby pokazać praktyczny wymiar poszczególnych narzędzi w programie Excel. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak uprościć i zautomatyzować zadania swojego działu z wykorzystaniem programu Excel. 

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy kadr i płac, które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania Excela w kadrach i placach.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Zapoznanie z Excel – karty skoroszytu
 2. Funkcje Excel prezentowane na konkretnych przykładach z tematyki kadrowo-płacowej:
 • Data i godzina (m.in. DZIŚ(), TERAZ(), DNI.ROBOCZE()) – ilość dnia pracujących w roku a. Budowa wykresów
 • Omówienie możliwości
 • Matematyczne (m.in. SUMA(), SUMA.WARUNKÓW()) – plik z wynagrodzeniami
 • Logiczne (m.in. JEŻELI(), JEŻELI.BŁĄD(), LUB(), ORAZ()) – przypisywanie wartości wynagrodzenia w zależności od kategorii zaszeregowania + przyznanie premii
 • Tekstowe (m.in. LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU(), USUŃ.ZBEDNE.ODSTEPY(), TEKST()) – praca z imieniem i nazwiskiem – obróbka danych
 • Inne (m.in. ŚREDNIA(), WYSZUKAJ.PIONOWO()) – przypisywanie danych z innych tabel
 1. Podstawowe skróty klawiszowe – wspomagające i przyspieszające pracę w Excel
 2. Listy rozwijane – budowanie bazy danych kategorii pracowników
 3. Podstawowy wykres na podstawie listy płac
 4. Formatowanie wydruku, obszar wydruku, układ strony – prezentacja w wersji papierowej
 5. Wstawianie i edycja zdjęć, kształtów
 6. Filtrowanie, sortowanie
 7. Opcje widoku, blokowanie komórek
 8. Tabele przestawne – analiza zatrudnienia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych EXEL w kadrach i płacach,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

 

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO