Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Jerzy Koniecki
Wiceprezes Teresa Cebrowska

Wiceprezes Stanisław Hońko
Skarbnik Bożena Wilk
Sekretarz Leszek Lewandowicz

Członkowie:

 1. Grzegorz Bosy – członek
 2. Agnieszka Gajewska – członek
 3. Kazimierz Jarosz – członek
 4. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
 5. Adam Kęsik – członek
 6. Anna Socha – członek
 7. Arkadiusz Szeląg – członek
 8. Franciszek Wala – członek
 9. dr Katarzyna Zasiewska – członek
 10. Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku
 11. Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej
 12. dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy
 13. Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie
 14. Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu
 15. Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku
 16. Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.
 17. Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach
 18. Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach
 19. Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie
 20. dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie
 21. Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy
 22. Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie
 23. Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie
 24. Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu
 25. prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu
 26. Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu
 27. Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie
 28. Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach
 29. Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu
 30. Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku
 31. prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu
 32. Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Tadeusz Pieniążek członek
Franciszek Plichta członek
Bożena Pustelnik członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha przewodniczący
Stanisław Mierzejewski zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek członek
Stanisław Capała członek
Irena Furmanek członek
Marek Mazur członek
Aneta Pożarowska członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO