Koło Naukowe Rachunkowości

Koło Naukowe Rachunkowości (Koło) Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie) utworzono w celu integracji środowiska zawodowego, podnoszenia prestiżu zawodów związanych z rachunkowością i finansami, motywowania do nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania działalności Stowarzyszenia.
Koło jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem członków /studentów/, działającym w ramach SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Przewodniczący: Piotr Getz
Sekretarz: Mateusz Bednarz
Skarbnik: Zbigniew Grodziński

Regulamin Koła Naukowego

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO