*
Pole jest wymagane

I. DANE OSOBOWE

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane

Dokładny adres zamieszkania

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
*

Miejsce pracy / nazwa szkoły lub uczelni

*
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Deklaracja przynależności

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Jednocześnie deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki członkowskiej w kwocie:


Pole jest wymagane
* pola wymagane
*

-    Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności statutowej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zachowuję prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz odwołania ww. zgody w dowolnym terminie. Nie wyrażam zgody na udostępnianie danych innym podmiotom.
-    Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Warunkiem rozpatrzenia deklaracji jest wpłacenie opłaty wpisowej w kwocie 10 zł na rachunek bankowy nr 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635 w terminie 7 dni od daty przesłania deklaracji.

 


Pole jest wymagane
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin