Strona główna img Ogłoszenia img Zastępca Prezesa Zarządu - Głowny Księgowy

Zastępca Prezesa Zarządu - Głowny Księgowy

2018-07-05, Jelenia Góra

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”  w Jeleniej Górze ul. Kiepury 53 działając na podstawie § 29 ust. 1  pkt 15 Statutu Spółdzielni ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego Spółdzielni.

WYMAGANIA:

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  2.  Pięcioletni staż pracy na stanowisku  w księgowości.
  3.  Znajomość zagadnień spółdzielczości.
  4.  Dobry stan zdrowia.
  5. Zdolność do czynności prawnych.

Oferty pisemne zawierające CV, list motywacyjny oraz pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska należy składać do dnia 29 sierpień 2018 r. do godz 1400 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 53, w zamkniętych kopertach z adnotacją:

„Rada Nadzorcza – konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego.”

 

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

CV może zawierać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Związkowiec” z siedzibą w Jeleniej Górze zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wykraczającymi poza dane określone w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.smzwiazkowiec.jgora.pl

 

 

 

 

 

 

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO