POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
Poszukuje kandydata na stanowisko: Zastępca Głównej Księgowej
Wymiar etatu:  praca w pełnym etacie, od poniedziałku do piątku w godz. 725 do 1500
Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

 

Główne obowiązki:

 • kontrola dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;
 • weryfikacja list płac;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji na potrzeby jednostki nadrzędnej oraz innych uprawnionych instytucji np. Urzędu Marszałkowskiego lub Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • nadzór nad gospodarką magazynową.

 

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość;
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zawodzie, związane z księgowością i finansami.

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego;
 • znajomość programu Rewizor, Subiekt;
 • biegła znajomość MS Exsel;
 •  rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość, staranność, dokładność;
 • zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 15.09.2020 r.
na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6  lub email  pogotowiejg@999.jgora.pl

 

Oferta musi zawierać  zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych  nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji.

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”),
informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze.
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: : ido@999.jgora.pl
 3. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy.
 4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ).
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika  z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przesyłanych drogą  e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635