Helios Strategia Polska Sp. z o. o. jest istniejącą ponad 15 lat spółką na rynku z branży bodowy farm
fotowoltaicznym na rynku europejskim. Nasze biuro mieści się w miejscowości Oleśnica 25 km od
Wrocławia. Zespół pracowników liczy sobie kilkanaście osób i zależy nam na jego powiększeniu na
stałe. Szukamy osób zaangażowanych, z profesjonalnym podejściem do powierzonych obowiązków,
odpowiedzialnych i jednocześnie ceniących sobie niekorporacyjną atmosferę w pracy.
Zakres obowiązków:
 Pełne wsparcie i obsługa prowadzonych postępowań legalizujących pobyt i zatrudnienie w
Polsce zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami
wewnętrznymi, w tym:
- kompletowanie i weryfikacja dokumentów na etapie rekrutacji,
- uzyskiwanie oświadzeń, zezwoleń typu A, opinii starosty,
-wspieranie cudzoziemców w uzyskaniu kart pobytu,
-monitorowanie statusu spraw oraz nadzorowanie i odpowiedzialność za przebieg
postepowania administracyjnego.
 Współpraca i codzienny kontakt z monterami, w tym prowadzenie korespondencji mailowej i
rozmów telefonicznych oraz informowanie o stanie zaawansowania postępowań;
 Współpraca z innymi członkami zespołu, koordynacja powierzonych postępowań;
 Ścisły współpraca i kontakt z Urzędami (PUP, urząd wojewódzki);
 W niektórych przypadkach bezpośrednie składanie / odbiór dokumentów z urzędów;
 Przygotowywanie raportów i zestawień (praca z danymi w Excelu);
 Współpraca z działem kadr oraz płac biura rachunkowego;
 Prowadzenie akt osobowych;
 Ewidencjonowanie i aktualizację danych w systemie kadrowym;
 Zbieranie i przetwarzanie danych związanych z przemieszczaniem pracowników między
placami budowy oraz naliczanie diet.
Wymagania:
 Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu pobytu i zatrudniania cudzoziemców;
 Umiejętność samodzielnego weryfikowania sytuacji cudzoziemca pod kątem zatrudnienia w Polsce;
 Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zdolność ustalania priorytetów, dyspozycyjność;
 Zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków i szerokiego postrzegania toczących się
postępowań w kontekście np. przyszłych planów zawodowych i osobistych cudzoziemców oraz ich
pracodawców;
 Biegła znajomość języka rosyjskiego (ukraińskiego) w mowie i piśmie;
 Znajomość pakietu Microsoft Office, w tym umiejętność pracy na dużej ilości danych (Excel, Word)
Oferujemy:
 Zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się firmie budowlanej; Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 Regularny kontakt z językiem angielskim, rosyjskim i środowiskiem wielokulturowym;
 Wsparcie i przeszkolenie w zakresie obowiązujących w firmie procedur;
 Możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce;
 Pracę ciekawą, w której codziennie pojawiają się nowe wyzwania, uczącą samodzielności i
organizacji własnej;
 Wynagrodzenie 4200~5500 brutto (na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej)

telefon kontaktowy – 577-530-928

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635