Poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. płac
wymiar etatu: praca w pełnym etacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7;25 do 15;00

Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Główne obowiązki:
 naliczanie wynagrodzeń za pracę – sporządzanie list płac,
 sporządzanie deklaracji PFRON, GUS, PZU;
 prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznych w zakresie PIT;
 realizacja obowiązków Pogotowia Ratunkowego jako płatnika zobowiązań pracowniczych
(w tym komorniczych);

Wykształcenie:
 wykształcenie wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość;
 minimum 4-letnie doświadczenie w zawodzie, związane z płacami i kadrami;

Wymagania niezbędne:
 znajomość przepisów:
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Kodeksu Pracy;
 znajomość programu ENOVA, PŁATNIK;
 biegła znajomość MS Excel;
 rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Wymagania dodatkowe:
 terminowość, staranność, dokładność;
 zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne;
 umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 21 stycznia 2021 r.
na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra,
ul. Ogińskiego 6 lub email pogotowiejg@999.jgora.pl

Oferta musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Pogotowie
Ratunkowe w Jeleniej Górze. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia
Góra, ul. Ogińskiego 6, na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U .z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
Pogotowie Ratunkowe
w Jeleniej Górze Oferta pracy
ZPE/Z/2.1 Strona 2 z 2
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: ido@999.jgora.pl. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postepowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ). Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie zostaną zniszczone. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635