Wymagania na stanowisko :

Księgowa/Księgowy – wymiar etatu – 1/2 (z możliwością zwiększenia etatu po okresie próbnym)

podlega bezpośrednio Starszej Księgowej

1. Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse).
2. Udokumentowane doświadczenie w obszarze księgowości – minimum dwa lata.
3. Konieczna znajomość zagadnień finansowo księgowych, płacowych, ubezpieczeń społecznych, podatkowych (CIT,    PIT, VAT).
Mile widziane doświadczenie w Spółdzielni Mieszkaniowej głównie w zakresie sprzedaży mediów.
4. Konieczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE).
5. Konieczna znajomość obsługi programów księgowych, programu Płatnik .

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
    7. Dobry stan zdrowia.
    8. Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, niekaralność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji

 Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pakiet socjalny,
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umożliwiające rozwój zawodowy

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o składanie aplikacji (CV) wyłącznie drogą mailową na adres sleza@interia.pl do dnia 31.10.2021r. z dopiskiem „rekrutacja „ wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ślęża" Gniechowice ul. Czysta 31 55-080 Kąty Wrocławskie, dobrowolnie przekazanych w celu aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, celem zaproszenia na rozmowę.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635