Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zatrudni:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ

Wymagania:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie;
 • minimum 5 lat w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata doświadczenia na kierowniczym stanowisku w działach księgowości;
 • znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktyczne ich stosowanie;
 • umiejętność prawidłowego interpretowania przepisów;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji księgowych;
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • umiejętność zarządzania pracą zespołu;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • rzetelność, odpowiedzialność i nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Obowiązki:

 • kierowanie i nadzór nad Działem Księgowo-Finansowym;
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym;
 • kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów finansowych;
 • przygotowywanie prezentacji i analiz wyników finansowych, prognoz ekonomicznych (bilansu, RZiS, przepływów finansowych) oraz sporządzanie planów naprawczych i finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT, PIT oraz VAT;
 • nadzór nad sprzedażą i obsługą usług komercyjnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • pracę w systemie jednozmianowym;
 • długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • pracę w zgranym i doświadczonym zespole;
 • pakiet świadczeń socjalny.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać do dnia 15.08.2023 r. w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: rekrutacja@spzoz.jgora.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi.

W przypadku chęci aby oferta mogła być przechowywania do czasu kolejnych rekrutacji prosimy o dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635