Stowarzyszenie Bieg Piastów zatrudni na stanowisku:

Głównego Księgowego

 

Rodzaj umowy: o pracę lub zlecenie.
Wymiar czasu pracy:
pełny etat lub jego część.
Miejsce wykonywania pracy:
58-580 Szklarska Poręba ul. Jakuszyce 8 lub forma hybrydowa.

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych.
2. Brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów i skarbowe.
3. Ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna ekonomiczna i co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości.

Wymagania dodatkowe:
1. Ogólna znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów podatkowych i zasady naliczania wynagrodzeń.
2. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
3. Ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Umiejętność sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat.
5. Obsługa kadrowo-płacowa.
6. Znajomość programów finansowo-księgowych.
7. Umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys
2. Kwestionariusz osobowy

Oferty należy składać w biurze SBP w 58-580 Szklarska Poręba ul.
Jakuszyce 8 osobiście, listem poleconym lub mailem do dyrektora SBP - sznajdrowicz@bieg-piastow.pl.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635