Rider Van Factory to młoda firma zajmująca się przebudową samochodów dostawczych na kampery. Przez pierwsze dwa lata działaliśmy jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Zaczęliśmy od produkcji dwóch kamperów w miesiącu i rozwijając się, systematycznie zwiększaliśmy ich ilość. Na początku 2021 roku prze-kształciliśmy się w spółkę z o.o. Dzisiaj produkujemy jednego kampera dziennie i wciąż się rozwijamy. Naszym najbliższym celem jest zwiększenie produkcji do dwóch kamperów na dzień i szybko dążymy do jego realizacji. Jeśli chcesz zostać częścią projektu z dużą perspektywą rozwoju, zapraszam do kontaktu z naszym działem kadr.

Opis stanowiska:
• prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości
• ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo księgowych
• kontrola poprawności operacji i rozliczeń finansowo-księgowych
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie rozliczeń, analiz oraz raportów na potrzeby firmy oraz instytucji zewnętrznych
• sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT, VAT-UE, GUS)
• wdrażanie, aktualizowanie i usprawnianie procedur księgowo-podatkowych, optymalizacja procesów księgowych,
• współpraca przy kształtowaniu i realizacji strategii finansowej firmy
• prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z KSR, MSR, prawa podatkowego
• sporządzanie informacji finansowych dla potrzeb Zarządu,
• kontaktowanie się, współpraca i reprezentowanie przed instytucjami zewnętrznymi i organami państwa (US, ZUS, Banki),
• nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów finansowo – księgowych,
• wdrażanie i usprawnianie procedur w dziale księgowości ,
• sporządzanie sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) i raportów księgowych,
• bieżące monitorowanie przepisów prawa i proponowanie rozwiązań księgowych do nowych wymogów,
• wspomaganie bieżącej pracy innych działów firmy (w obszarach związanych z dokumentami księgowymi)
• organizacja działu finansowego
• wprowadzenie systemu księgowego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, w zakresie rachunkowości i finansów
• kwalifikacje Głównego Księgowego
• praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych
• praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego
• Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, KSR MSR, MSSF, prawa podatkowego
• minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego podmiotów prowadzących księgi rachunkowe
• znajomość programów finansowo-księgowych,
• umiejętność planowania własnej pracy, komunikatywność, zaangażowanie, odporność na stres, rzetelność, dokładność, terminowość
• znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
• samodzielne stanowisko
• przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@ridervan.com.pl
Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez: Rider Van Factory Sp. Zo.o. ul.Wierzbowa 23, 67-200 Głogów, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635