Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
zatrudni na stanowisku: Główna księgowa

Nasze wymagania
• ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne,
• minimum 3 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w działach księgowości,
• znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania,
• znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej (co będzie dużym atutem) oraz praktyczne ich zastosowanie,
• umiejętność prawidłowego interpretowania przepisów,
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji księgowych i kadrowo-płacowych,
• biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• umiejętność zarządzania pracą zespołu,
• umiejętność pracy pod presją,
• rzetelność, odpowiedzialność i nieposzlakowana opinia.
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
• posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
• kierowanie i nadzór nad Działem Księgowo-Finansowym;
• prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego;
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
• prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym;
• kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
• sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów finansowych;
• sporządzanie sprawozdań GUS;
• przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT, PIT oraz VAT;
• nadzór nad sporządzaniem list płac;
• nadzór nad sprzedażą i obsługą usług komercyjnych.
Gwarantujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu Multisport.
• Pakiet świadczeń socjalnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV: rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, przez Szpital z siedzibą we Wrocławiu, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji".

Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szpital, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635