www.energetyk.wroc.pl 

Jesteśmy jedną z większych Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Wrocławia, docenianą nagrodami, która z sukcesem realizowała inwestycje dofinansowane środkami unijnymi i krajowymi

 

I MIEJSCE w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2020

I MIEJSCE w XI Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2022

 

„Filar Spółdzielczości 2022”

 „Moc Spółdzielczości 2022”

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Członek Zarządu-Główny Księgowy

 

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław ul. Dokerska 2a

 

Opis

 • prowadzenie rachunkowości Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie terminowych i prawidłowych księgowań oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie i analiza gospodarki finansowej Spółdzielni
 • kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, celowości i zgodności z prawem
 • kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań podległych pracowników
 • nadzorowanie i kontrolowanie sporządzenia deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości i innych
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych oraz uczestnictwo w opracowywaniu planu remontów
 • kontrola rzetelności i prawidłowości dokonywanych inwentaryzacji oraz ich rozliczenia
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • analiza kosztów i przygotowywanie nowych stawek czynszowych
 • współpraca z RN

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (np. finanse, rachunkowość)
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, dobrze widziany staż na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej)
 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych
 • znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • wiedza z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej
 • praktyczna znajomość prawa podatkowego
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane doświadczenie w pracy w systemie Unisoft

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat)
 • wynagrodzenie: 13.000,- brutto + 20% premii kwartalnej
 • telefon służbowy
 • świadczenia socjalne
 • pakiety medyczne
 • szansę podnoszenia kwalifikacji i rozwój zawodowy
 • szkolenia

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres: m.szwedler@energetyk.wroc.pl

tel. kontaktowy: 506 362 231 (Dział Kadr)

Informujemy, że kontaktować się będziemy z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych wybrane oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko –Własnościową „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko –Własnościową „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław .”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „ENERGETYK” 54-142 Wrocław ul. Dokerska 2A jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego,  a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk”                   na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu
 8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowe „Energetyk”.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635