Strona główna img Aktualności img XVIII KONFERENCJA NAUKOWA

XVIII KONFERENCJA NAUKOWA

 

                                                      

                                                           KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I KONTROLI

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

 

oraz

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

 

serdecznie zapraszają na

 

 XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z cyklu „NORMY RACHUNKOWOŚCI”

 

pod tytułem:

 

 

Koszty w działalności gospodarczej

 

 

 

5 listopada 2018 r.

 

Wrocław

 

 

nora.ue.wroc.pl

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”,  pod tytułem „Koszty w działalności gospodarczej”, która odbędzie się 5 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Konferencję organizuje Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Problematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • koszty jako rezultat komercjalizacji wiedzy,
  • naukowe algorytmy kreowania wartości a kategoria kosztów – czy nauka może dostarczać podstaw do przestępczej manipulacji kosztami?,
  • diagnostyka kosztów w ujęciu biegłych rewidentów i biegłych sądowych – audyt kosztów,
  • podejście księgowe i podatkowe do kosztów,
  • koszty w koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów w zakresie kapitałów w różnych jednostkach gospodarczych. Do realizacji celu konferencji przyczynią się wystąpienia uczestników konferencji podczas moderowanych dyskusji prowadzonych w ramach sesji.

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów jak również biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych, księgowych i innych osób zajmujących się rachunkowością i podatkami w praktyce.

Uczestnictwo w konferencji może zostać zakwalifikowane jako odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach ustawicznego kształcenia. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, potwierdzający udział w konferencji (8 godzin).

Miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Termin zgłoszenia uczestnictwa, nadesłania artykułu oraz dokonania wpłaty:

30 maja 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: alicja.mazur@ue.wroc.pl. Formularz dostępny jest na stronie nora.ue.wroc.pl 

 

Publikacja: Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

  • „Nauki o Finansach” (14 pkt) – artykuły w języku angielskim,
  • „Prace Naukowe” (10 pkt) – artykuły w języku polskim.

Artykuł należy przesłać do Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pośrednictwem systemu SENIR (https://review.ue.wroc.pl). Instrukcja, wskazówki


© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO