Strona główna img Aktualności img KOLOROWA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI JELENIA GÓRA

KOLOROWA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI JELENIA GÓRA

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE (SKwP)

Oddział Terenowy w Jeleniej Górze

zaprasza Państwa na:

DZIEŃ OTWARTY SKwP

od 14:00

oraz na konferencję z cyklu:

KOLOROWA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

od 16.00 – 19.00

14 czerwca 2018 r.

W NOWOCZESNYCH SALACH NOWEJ SIEDZIBY

SKwP w JELENIEJ GÓRZE

PRZY UL. 1 MAJA 76/1B

 

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Kotarba – Coach, trener biznesu. Psycholog – specjalizacja w psychologii przedsiębiorczości i zarządzania.

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Szkolenie jest adresowane do pracowników z obszaru księgowości i stanowi uzupełnienie wiedzy dotyczącej obsługi Klientów. Głównym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w obsłudze Klientów, a także zwiększających efektywność procesu współpracy z Klientami, poprzez nastawienie na długotrwałe budowanie relacji z Klientem.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 16:00-19:00

Kurs obejmuje 4 godziny lekcyjne.

CENA KONFERENCJI WYNOSI 50,00zł brutto za osobę

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli okazję poznać zagadnienia, pomagające zbudować zaufanie w relacji z Klientem, za zachowaniem empatycznego i elastycznego podejścia do oczekiwań Klientów. Warsztaty obejmą w szczególności aspekty:

a)         Typy osobowościowe, a sposób komunikacji z danym typem Klienta;

b)         Wypracowanie relacji na zachowanie Klienta;

c)         Minimalizowanie sytuacji trudnych w relacji z Klientami, poprzez adekwatne działania dla danego typu osobowości;

 

Szkolenie prowadzone jest w aktywnej formule angażując uczestników. Po każdym module trener wraz z grupą wyciągają wnioski na temat różnych aspektów rozmowy z Klientami i sposobów radzenia sobie w trakcie różnych wariantów obsługi potrzeb i zgłoszeń Klientów. Wnioski odnoszone są do rzeczywistych sytuacji, dzięki czemu uczestnicy mogą wypracować własne pomysły na modyfikowanie swoich zachowań.

 

Przebieg szkolenia:

•           W pierwszej części szkolenia, odbędzie się wprowadzenie uczestników w zasady przebiegu całego szkolenia.

•           Uczestnicy będą przechodzić przez kolejne bloki aktywności szkoleniowych, angażując ich w tematykę związaną kompetencją komunikacyjną niezbędną w trakcie procesu obsługi Klientów.

•           „Typy Klientów i sposób komunikacji z poszczególnymi typami osobowości”

Jednym z zadań tego bloku szkoleniowego będzie wypełnienie kwestionariusza przez każdego z uczestników, a następnie poszukiwanie różnic w sposobie komunikacji między danymi typami temperamentu. Głównym celem jest uczynienie komunikacji zindywidualizowanej do danego typu osobowościowego rozmówcy.

•           „Instrukcja obsługi typu Klienta”.

Celem części trzeciej będzie wypracowanie przez uczestników listy reakcji na zgłoszenie.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1.         Znajomość swoich obszarów, z zakresu kompetencji komunikacyjnych przydatnych w prowadzeniu rozmów z Klientami.

2.         Wiedza, jakie podejście stosować w celu empatycznego i uprzejmego rozwiązania problemu Klienta.

3.         Rozpoznanie typu rozmówcy i dostosowanie sposobu komunikacji do najważniejszych cech Klienta, tak aby komunikacja była zindywidualizowana.

4.         Świadomość, jakie czynniki wpływają na negatywną ocenę obsługi przez Klientów i jaki ma to wpływ na wizerunek firmy.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy zgłosić się drogą mailową lub telefonicznie.

e-mail: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl  Telefon kontaktowy: 75 64 12 200 lub 603 783 626

 

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

Polub nas na FB

Biuro Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Oddział Terenowy w Jeleniej Górze

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin