Na mocy podpisanego porozumienia sygnatariusze zobowiązują się podjąć współpracę w zakresie organizowania konferencji oraz szkoleń o tematyce rachunkowości i podatków mających na celu upowszechnianie w środowisku zawodowym księgowych, przedsiębiorców i pracowników KAS wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego, obowiązków podatników i płatników oraz rachunkowości, a także uczestnictwa przedstawicieli Stron w organizowanych przez Strony szkoleniach i konferencjach.
Liczni uczestnicy spotkania – pracownicy administracji skarbowej i członkowie Oddziału Dolnośląskiego SkwP wysłuchali następujących wystąpień:
• Czytanie sprawozdań finansowych pod kątem praktycznego wykorzystania zawartych w nich informacji przez organy podatkowe, w tym różnice pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym – wygłoszonego przez dr Monikę Król-Stępień, Biegłego rewidenta i Wiceprezes ds. szkoleniowych OD SKwP,

• Narzędzia wykorzystywane przez KAS do zwalczania oszustw i nadużyć podatkowych oraz uszczelnianie systemu podatkowego – wygłoszonego przez Ewę Krupacz, Ewę Piekiełko, Justynę Steckowicz, Marzenę Małecką, Pracowników Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że spotkanie zapoczątkuje regularne spotkania merytoryczne przedstawicieli obu stron.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635