Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Celem aktualizacji standardu jest konieczność dostosowania zapisów w KSR Nr 2 do zmienionych przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Komitet bardzo liczy na aktywne włączenie się Państwa w dyskusję nad tym dokumentem. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie propozycje i sugestie.

Prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu w terminie do 31 grudnia 2023 roku na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Projekt aktualizacji KSR Nr 2 „Podatek dochodowy” - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pozostałe aktualności

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635