Szanowni Państwo,

już po raz 10 mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Rajdzie organizowanym przez Klub Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim SKwP we Wrocławiu.

10.Rajd Biur Rachunkowych SKwP NADODRZE 2021 odbędzie się w celu uczczenia DNIA KSIĘGOWEGO 2021 w Oddziale Dolnośląskim

Organizator:
Klub Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we Wrocławiu.

Cele Rajdu:

 uczczenie Dnia Księgowego, 114-lecia zorganizowanego ruchu księgowych na ziemiach polskich i 64-lecia SKwP na Dolnym Śląsku,
 integracja środowiska księgowych, ich rodzin i przyjaciół,
 poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Nadodrza,
 promocja turystyki aktywnej, rekreacji i zdrowego trybu życia.

Czas trwania Rajdu: 05.06.2021 – 30.06.2021

Miejsca i przebieg tras:
 Ze względu na trwający stan epidemii Covid-19 Rajd odbywa się jako impreza indywidualna, bez punktów wspólnych startu, noclegów i zakończenia.
 Trasy Rajdu uczestnicy ustalają we własnym zakresie przy zachowaniu warunku, że zlokalizowane są one na terenie Nadodrza (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie).
 Możliwe jest wielokrotne uczestniczenie w Rajdzie, przez odbycie wędrówek w dowolnych dniach jego trwania; w takim przypadku należy przesłać zgłoszenia odrębnie na każdy dzień udziału w Rajdzie.
 Podczas wędrówki wybraną trasą uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania obowiązujących ze względu na stan epidemii indywidualnych środków bezpieczeństwa.
Uczestnicy:
osoby prowadzący biura rachunkowe, pracownicy biur rachunkowych oraz inni księgowi i sympatycy SKwP, indywidualnie lub z rodzinami/przyjaciółmi (z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającą epidemią Covid-19); niepełnoletni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Koszt udziału:
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, wstępów i innych ustalonych przez siebie wydatków.
Ubezpieczenie:
uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i obowiązani są do posiadania indywidualnego ubezpieczenia wypadkowego.
Zgłoszenie udziału:
Podpisane zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną, według załączonego wzoru na adres biuro@wroclaw.skwp.pl. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy wysłać przed zaplanowaną wycieczką.
Świadczenia dla uczestników:
• znaczek Rajdu,
• potwierdzenie punktów odznak turystyki kwalifikowanej według ich regulaminów,
• nagrody trafią do 10 osób, które prześlą najciekawsze relacje z wycieczek (zdjęcia wraz z krótką relacją):
 5 wyróżnień w formie bonu, uprawniających do udziału w szkoleniach jednodniowych organizowanych przez Oddział Dolnośląski SKwP do wykorzystania do 31.12.2021r. ,
 5 nagród rzeczowych,
Wszystkie nagrody zostaną przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP.

Jak się zapisać ?

Wystarczy wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia i Regulamin Rajdu  (poniżej w załączeniu) na adres rajd@wroclaw.skwp.pl 

Warunki uznania udziału w 10. Rajdzie Biur Rachunkowych SKwP NADODRZE 2021

1. Podstawą uzyskania świadczeń jest odbycie co najmniej jednej udokumentowanej zdjęciami wycieczki (zdjęcia + krótka relacja). Zdjęcia wraz z relacją należy przesyłać na adres: rajd@wroclaw.skwp.pl
2. Relacja Uczestników Rajdu z trasy będzie na bieżąco aktualizowana przez Oddział Dolnośląski SKwP.
3. Wszystkie przesłane zdjęcia i wpisy zostaną umieszczone na stronie Oddziału Dolnośląskiego www.wroclaw.skwp.pl oraz po zalogowaniu się do Serwisu Informacyjnego na stronie www.wroclaw.skwp.pl. Relację będzie można śledzić również na facebooku 

Kontakt w sprawie informacji dodatkowych:
Komandor Rajdu – Janusz Turakiewicz, Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK Nr 2241, janusz@turakiewicz.eu

 

Życzymy dobrej pogody i dobrej zabawy !!!

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski

Pozostałe aktualności

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635