Aktualności

Nowa siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Jeleniej Górze

2017.11.03

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Jeleniej Górze – lider na rynku szkoleń z rachunkowości, finansów i dziedzin pokrewnych ma nową, przestrzenną i nowoczesną siedzibę. Mieści się ona przy ul. 1 Maja 76/1B w Jeleniej Górze.

więcej »

Raportowanie Niefinansowe Poradnik dla raportujących już dostępny.

2017.10.10

Udostępniamy państwu Raportowanie Niefinansowe Poradnik dla raportujących.

POBIERZ PLIK

XVII Konferencji Naukowej z cyklu "Normy Rachunkowości"

2017.10.04

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”, pod tytułem „Kapitały w jednostkach gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 7 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Konferencję organizuje Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

więcej »

Z głebokim żalem i smutkiem

2017.09.11

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. mgr Henryki Turowskiej Skarbnika Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezesa ELIKS Audytorskiej Spółki z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans-Servis

Odeszła od nas wieloletnia działaczka i wykładowczyni Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddana rachunkowości i ludziom, szanowana za etyczną postawę zawodową i profesjonalizm w pracy.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Kościele Św. Agnieszki przy ul. Śliwowej 3 (stary Kościół) po którym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz przy ul. Rędzińskiej.

Jubileusz 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocław

2017.08.16

Jubileuszowe spotkanie członków OD SKwP we Wrocławiu odbyło się w dniu 10.06.2017 roku w „ATM Scena na Bielanach” Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1. Na początku spotkania zebranym gościom ...

więcej »

Jaki był 2. KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI

2017.07.11

Otwierając II Kongres Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości”, Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych, powiedział – W ostatnich dniach maja minęło 10 lat od pamiętnego, dzisiaj mówimy pierwszego, Kongresu Polskiej Rachunkowości. Zwołując 2. Kongres władzom naczelnym Stowarzyszenia przyświecała myśl, że troszcząc się dziś o rozwój polskiej rachunkowości i wysoki poziom kompetencji zawodowych księgowych, jesteśmy winni pamięć naszym poprzednikom – tym, którzy w czas zaborów założyli Związek Buchalterów, tym, którzy w okresie międzywojennym dążyli do zjednoczenia organizacji księgowych i w 1926 r. powołali Związek Księgowych w Polsce, którzy w latach II wojny światowej prowadzili działalność pod pozorem kursów handlowych, tym, którzy uczestniczyli w odradzaniu i odbudowie organizacji zawodowej w latach 1944-1949 i którzy powołali dzisiejsze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przed 60. laty w 1957 r. Ten Kongres jest hołdem dla dzieła naszych poprzedników.

więcej »

Rola księgowego w biznesie i zmiany w rachunkowości - refleksje po Konferencji.

2017.07.11

Prezes ZG Franciszek Wala udzielił wywiadu dla "Rzeczpospolitej". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem wywiadu.

więcej »

PORTRET KSIĘGOWYCH 2017 - pierwsza odsłona

2017.07.11

Podczas II Kongresu Polskiej Rachunkowości Dr hab. Stanisław Hońko, prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, przedstawił wstępny raport „Portret księgowych 2017”. Na opracowanie składają się wyniki dwóch ankiet: „Autoportret księgowych” wypełniło ponad 2100 księgowych, a „Księgowi oczami przedsiębiorców” – ponad 300 osób.

więcej »

Wywiad z Panią Prof. Aldoną Kamelą-Sowińską

2017.06.27

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Pani Prof. Aldony Kameli-Sowińskiej w którym odnosi się do własnego wykładu pt. "Biznes przyszłości" wygłoszonego podczas II Kongresu Polskiej Rachunkowości, który odbył się 5-6 czerwca w Warszawie.

więcej »

Materiał Promocyjny Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce

2017.06.13

Zachęcamy do obejrzenia materiału promocyjnego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji 110-lecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich oraz z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

więcej »

II KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI

2017.06.08

Zapraszamy na pierwszą relację z II Kongresu Polskiej Rachunkowości " Rachunkowość - wizja przyszłości"

więcej »

W tym roku w naszym oddziale będziemy celebrować 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich oraz jubileusz 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu. Na naszej stronie internetowej będziemy Państwa informować o przebiegu obchodów.

2017.05.22

Z okazji 60-lecia naszego oddziału zapraszamy wszystkich na 4.Rajd Biur Rachunkowych SKwP Wrocław 2017 z okazji Dnia Księgowego w 110-lecie ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, który odbędzie się 27.05.2017 roku. Uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od stacji PKP Św. Katarzyna do przystanku MPK Bielany Wrocławskie. Planowany start godz. 10:15 zakończenie godz. 15:30 . ( Szczegółowy opis rajdu -zobacz więcej ...)

W tym miejscu udostępnimy Państwu, stworzone dzięki Państwu zaangażowaniu dwa portrety księgowych. Odpowiemy na pytania: Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Będzie to możliwe dzięki wypełnionym już wcześniej przez Państwa ankietom. Serdecznie dziękujemy!!

więcej »

Rok 2017 Rokiem Księgowego

2017.05.22

Z okazji 110-lecia powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Szczegółowe informacje o kongresie - zobacz więcej ...

więcej »

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ DOLNOSLĄSKI WE WROCŁAWIU

2015.02.12

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest jednostką organizacyjną SKwP realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.

więcej »

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli nie znalazłeś oferty szkoleniowej dla siebie, poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Polecamy

  • Słownik