Szkolenia EFS 2009


SKwP zaprasza na najnowszy projekt w ramach
Europejskiego Funuszu Społecznego

http://www.pokl.dwup.pl.                     http://www.efs.gov.pl.
PROJEKT EFS

Bezpłatny kurs rachunkowości od podstaw w ramach Projektu 
"Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach."
program
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ulotka

Poniżej znajdziecie Państwo dodatkowe materiały dotyczące szkolenia do pobrania:

regulamin 
info
karta
karta
NABÓR NA I i II EDYCJE KURSU ZOSTAŁ ZAMKNIETY

AKTUALNOŚCI maj 2009 
     Rozpoczęły się  „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie . Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Rozpoczęły się dwie grupy szkoleniowe, jedna grupa we Wrocławiu, a druga w Jeleniej Górze (  po 15 osób każda). Zajęcia prowadzone są przez praktyków (pracownicy akademiccy, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi) z dziedziny rachunkowości i finansów. Uczestnicy Projektu otrzymali pomoce naukowe na które składają się podręczniki, teksty aktów prawnych, które zostały zakupione z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkoleniach prowadzona jest ewaluacja realizacji Projektu poprzez wypełnienie ankiet. Kontrolowane są na bieżąco sale wykładowe pod kątem promocji. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę zgodnie z harmonogramem szkolenia. Panuje miła przyjazna atmosfera, wykłady prowadzone są rzetelnie i szczegółowo. Uczestnicy są zadowoleni z możliwości podwyższania swoich umiejętności, nie zgłaszając przy tym żadnych zastrzeżeń, dotyczących odbywania się szkoleń. Zawsze na czas i z uśmiechami na twarzach czekają na kolejną porcję wiedzy.

AKTUALNOŚCI czerwiec 2009

Odbyły się wykłady we Wrocławiu i w Jeleniej Górze w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" z poszczególnych tematów:  Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu , Zasady ewidencji Podzielność kont i łączenie, Ciąg ewidencyjny zasobów, kosztów, przychodów, Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja środków pieniężnych - ogółem ( 36 godz.) Zgodnie z harmonogramem zajęć. Kierownik Projektu, Kierownik Biura Projektu w Jeleniej Górze oraz asystenci administracyjno - biurowi są obecni podczas zajęć by czuwać nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.
Uczestnicy w ramach zajęć otrzymują posiłki.

 

AKTUALNOŚCI lipiec 2009 
     Zajęcia w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" we Wrocławiu i Jeleniej Górze prowadzone są z godnie z harmonogramem projektu z następujących tematów: Ewidencja zapasów ( 6 godzin ) Ewidencja rozrachunków (6 godzin). Słuchacze są zadowoleni z zajęć prowadzonych przez wykładowców  - praktyków . Pomimo poważnych i dość trudnych przedmiotów są one bardzo szybko przyswajane co nas bardzo cieszy, że uczestnicy przejawiają  chęć dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji. Sale wykładowe spełniają niezbędne wymogi dydaktyczne. 

 
AKTUALNOŚCI sierpień 2009 
     Rozpoczęły się zajęcia przy komputerze w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Uczestnicy otrzymali Podręcznik użytkownika - Finanse i Księgowość premium dla WINDOWS  (CD) Pierwsze zajęcia odbyły  się z " Podstaw obsługi Komputera." Pomimo obaw niektórych słuchaczy wszystko przebiegało sprawnie, dzięki wykładowcy, który cierpliwie tłumaczył i pomagał w rozwiązaniu trudniejszych problemów. Pozostaje nam tylko życzyć aby kolejne zajęcia były równie udane.

 

AKTUALNOŚCI wrzesień 2009 
     Powoli zbliżamy się do końca naszego kursu I edycji „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Pozostały już tylko ostatnie zajęcia oraz egzamin. Uczestnicy czują się dobrze przygotowani, co potwierdzają opinie wykładowców. Odbyła się wizytacja kursu przez specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji, która po rozmowach z uczestnikami oznajmiła, że są oni bardzo zadowoleni z treści merytorycznych jak i praktycznych przekazywanych przez wykładowców.

Z rozmów można wywnioskować, że wiedza wyniesiona z kursu już teraz przydaje w pracy zawodowej. Nie tylko wskazuje nowe możliwości, ale także znacznie ułatwia dotychczasowe zadania. Oprócz tego zajęcia z wykładowcami - praktykami, którzy przedstawili i pomogli rozwiązać przeszkody na jakie najczęściej spotykały się osoby prowadzące księgi rachunkowe, sprawiły, że dotychczasowe problemy znikły lub nie sprawiają już większych kłopotów. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania całościowe zadanie, które ma sprawdzić umiejętności samodzielnej pracy

 

AKTUALNOŚCI październik 2009 

W październiku odbyły się egzaminy - Kurs rachunkowości od podstaw  „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach"  we Wrocławiu i Jeleniej Górze w dniach:
3 października 2009r. we Wrocławiu 15 - osób
4 października 2009r. w Jeleniej Górze - 15 osób
Egzaminy wypadły pomyślnie.

We Wrocławiu i Jeleniej Górze rozpoczęły się nowe grupy ( 2 x 15 osób )
II edycji - Kurs rachunkowości od podstaw „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach"  Na dzień dzisiejszy jesteśmy już po 2 zajęciach. Wszystkie osoby są bardzo zadowolone z możliwości uczestniczenia w kursie. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

AKTUALNOŚCI listopad 2009 
Jesteśmy po 6 zajęciach drugiej edycji Kursu rachunkowości od podstaw „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach trwają zgodnie z harmonogramem zajęć z następujących  tematów:

Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu ( 6 godz.)

Zasady ewidencji Podzielność kont i łączenie ( 6 godz.)

Ciąg ewidencyjny zasobów, kosztów, przychodów ( 6 godz.)

Ewidencja środków trwałych ( 6 godz.)

Uczestnicy są zadowoleni z wykładowców którzy prowadzą zajęcia interesująco i mogą przyswoić kolejną porcję wiedzy, która w przyszłości pomoże rozwiązać im niejeden problem z dziedziny rachunkowości

 

 

AKTUALNOŚCI grudzień 2009 

Odbyła się wizytacja kursu przez specjalistę ds. monitoringu i  ewaluacji.

13 grudnia 2009 r. odbyły się ostatnie zajęcia w tym roku. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce życzy wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia , oraz szczęśliwego Nowego Roku 2010 r., a naszym uczestnikom zdania pomyślnie egzaminu.

Następne zajęcia już w nowym 2010 roku, 9 stycznia w Jeleniej Górze, a 16 stycznia we Wrocławiu.


 

AKTUALNOŚCI styczeń 2010 

Odbyły się zajęcia nt.: Koszty i przychody ,Ustalanie wyniku finansowego.

Sporządzenie bilansu zamknięcia oraz rozpoczęły się pierwsze zajęcia II edycji   we Wrocławiu z  „Podstaw obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" Uczestnicy otrzymali Podręcznik użytkownika - Finanse i Księgowość premium dla WINDOWS  (CD) .

AKTUALNOŚCI luty 2010 

Jesteśmy już po kilku zajęciach z komputerami. Pomimo obaw niektórych osób o to, czy podołają zadaniom wykonywanym na komputerach, wszystko idzie bardzo sprawnie. Dwa pierwsze ćwiczenia dotyczyły podstaw obsługi, więc wszyscy uczestnicy miały wystarczająco dużo czasu, aby poznać lub przypomnieć sobie te elementy obsługi, które będą niezbędne w wykonywaniu przyszłych zadań.

AKTUALNOŚCI marzec 2010 

Odbyły się ostatnie zajęcia na kursie rachunkowości od podstaw w ramach „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach"  20.03.2010r. we Wrocławiu i  28.03.2010r.w Jeleniej Górze. Uczestnicy zdali egzamin mający na celu sprawdzenie wiedzy. Wszyscy zaliczyli  pozytywnie, większość z ocenami bardzo dobrymi.. Otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
Podsumowanie Projektu „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" dokonane zostanie podczas konferencji, które odbędą się w Jeleniej Górze (14.kwietnia) i we Wrocławiu (19.kwietnia). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt do dnia 7.kwietnia 2010 roku z Biurami Projektu (adresy kontaktowe poniżej).

AKTUALNOŚCI kwiecień 2010 

14 kwietnia 2010 r. w Jeleniej Górze,  19 kwietnia 2010 we Wrocławiu odbyły się konferencje podsumowujące realizację Projektu "Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach". Konferencje rozpoczęły się o godzinie 9.00 oficjalnym przywitaniem przybyłych gości, wykładowców oraz uczestników naszych kursów. Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - prof.. dr hab. inż. Zbigniew Luty wygłosił referat pod tytułem "Współczesne problemy rachunkowości". Po przerwie kawowej kolejny referat przedstawił członek Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Dolnośląskiego SKwP - mgr Janusz Turakiewicz. Mowa była o "Działalności SKwP wspierającej działania w dziedzinie edukacji kadr polskiej gospodarki". Pod koniec konferencji, uczestniczkom II edycji wręczono zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu oraz pozytywne jego zaliczenie.
Podsumowując projekt wyszedł bardzo dobrze, wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości wzięcia w nim udziału. Wyrażali także chęć wzięcia udziału w podobnym projekcie, tylko dotyczącym już "wyższej szkoły" rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

informuje o zakończeniu realizacji Projektu

„Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych

w małych i średnich przedsiębiorstwach"

 

w którym w  okresie od kwietnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku uczestniczyło 60 osób pracujących,  z tego 20 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach i 40 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Kursy były prowadzone w 15-osobowych grupach. Dla ułatwienia udziału w zajęciach uczestnikom, mieszkającym na terenie całego województwa dolnośląskiego, zorganizowane zostały dwa ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.

Uczestnicy kursów mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami pomiaru i dokumentowania procesów gospodarczych, zasadami ewidencji operacji gospodarczych, kosztów i przychodów, ustalaniem wyniku finansowego i sporządzaniem bilansu. Beneficjenci zapoznali się z normami prawnymi polskiej rachunkowości oraz z kodeksem zawodowej etyki w rachunkowości. Program szkolenia opracowany zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych wykładowców SKwP - pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Istotnym elementem kształcenia było wykorzystanie rozwiązań informatycznych w rachunkowości. Uczestnicy szkolenia praktycznie poznali zasady obsługi programu „Symfonia Premium" do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dla niektórych uczestników było to pierwsze spotkanie z programem księgowym.

Z perspektywy europejskiego i ogólnopolskiego rynku pracy tych 60 osób to pewnie niewiele, ale w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych mogą oni bardziej aktywnie na nim funkcjonować. Dla każdej osoby udział w kursie, potwierdzony zdanym egzaminem i uzyskanym certyfikatem - to ważne lub nawet przełomowe wydarzenia życiowe. Wielu z nich poprawiło swoją pozycję w miejscu zatrudnienia, a większość, jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.

Opracowanie i wykonanie Projektu, będące praktyczną realizacją  celów strategicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do których należą poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce oraz upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, stanowi potwierdzenie istotnego wkładu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kształceniu kadr polskiej gospodarki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z informacjami o przebiegu Projektu na stronie internetowej http://www.wroclaw.skwp.pl/ oraz w Biurach Projektu:

  • SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 12, 50-073 Wrocław, tel. 71 3442682, fax. 71 3442682, biuro@wroclaw.skwp.pl, kierownik Projektu Maria Kmiecik
  • SKwP Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax 75 6412200, biuro@jeleniagora.skwp.pl, kierownik Biura Projektu Grażyna Boryń

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu ul. Św. Antoniego 12, 50-073 Wrocław 
tel./fax 71 3437627, tel. 71 3442682,
e-mail: biuro@wroclaw.skwp.pl
e-mail: szkolenia@wroclaw.skwp.pl
NIP 526-030-79-56
PKO BP IV O/Wrocław
71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział Terenowy w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 75 64 12 200
strona internetowa http://www.jeleniagora.skwp.pl/
e-mail: biuro@jeleniagora.skwp.pl
e-mail: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl


baner 
              
           
 50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 12, tel./fax 71 3437627, tel. 71 3442682, e-mail: biuro@wroclaw.skwp.pl
                             

Polecamy

  • Słownik