Szkolenia z EFS

SKwP informuje, ze zostały zakończone szkolenia w ramach programu
Kapitał Ludzki.
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.pokl.dwup.pl.                                             http://www.efs.gov.pl.
baner

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Stowarzyszenie Księgowych w Polce - Oddział dolnośląski we Wrocławiu informuje o zakończeniu realizacji Projektu „Szkolenia z rachunkowości i finansów szansą zawodową dla kobiet"

W okresie od kwietnia 2006r. do lutego 2008r. uczestniczyło w nim 329 kobiet, z tego 165 bezrobotnych, 124 z obszarów wiejskich. Kursy prowadzone były w 15-osobowych grupach. Dla ułatwienia udziału w zajęciach uczestniczkom, mieszkającym na terenie całego województwa dolnośląskiego, zorganizowane zostały cztery ośrodki szkoleniowe: we Wrocławiu, jeleniej Górze, Świdnicy i Bolesławcu. Szkolenie składało się z dwóch modułów. Pierwszy - „podstawy rachunkowości" obejmujący zapoznanie uczestniczek z zagadnieniami pomiaru i dokumentowania procesów gospodarczych, zasadami ewidencji operacji gospodarczych, kosztami i przychodami, ustalaniem wyniku finansowego i sporządzaniem bilansu. Podczas zajęć modułu drugiego - „Podstawy kwalifikacji księgowych bilansistów" - beneficjentki Projektu zapoznały się z normami prawnymi polskiej rachunkowości, rozliczeniami i ewidencjonowaniem podatków z działalności gospodarczej, konstrukcją i zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Programy szkoleń opracowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Istotnym elementem kształcenia podczas obu modułów było wykorzystanie technik informatycznych w rachunkowości. Dzięki zakupowi ze środków EFS sprzętu komputerowego, każda z uczestniczek szkolenia praktycznie poznała obsługę programu Symfonia Premium do prowadzenia ksiąg rachunkowych, umożliwiający także tworzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz rozliczania amortyzacji i wynagrodzeń. Dla niektórych kursantek było to pierwsze spotkanie z komputerem w życiu.

Z perspektywy europejskiego i ogólnopolskiego rynku pracy, tych 329 kobiet, które w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych mogą bardziej aktywnie na nim funkcjonować , to niewiele. Jednak dla każdej z nich udział w kursie, potwierdzony zdanymi egzaminami i uzyskanymi certyfikatami wiedzy - to ważne lub nawet przełomowe wydarzenie życia. Wiele z nich już otrzymało pracę lub poprawiło swoja pozycję w miejscu zatrudnienia, inne czekaja jeszcze na wykorzystanie swoich szans. Większość jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny. Opracowanie i wykonanie Projektu, będące praktyczną realizacją podstawowego założenia SPO RZL o budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy, stanowi potwierdzenie istotnego wkładu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kształcenie kadr polskiej gospodarki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sektorowy program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.6. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"

Polecamy

  • Słownik