PUBLIKACJE

"Zamkniecie Roku 2016" już w sprzedaży (cena 150 zł).

 

publikacje Piotr Luty, Zbigniew Luty, Monika Markisz

W niniejszej książce zostały omówione połączenia, podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych, które powszechnie są przeprowadzane w ramach restrukturyzacji majątkowej i kapitałowej. Rozważania są oparte na ustawie o rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, dyrektywach UE, kodeksie spółek handlowych oraz ustawach podatkowych.

Treść publikacji jest nasycona przykładami problemowymi oraz kompleksowymi (wielość problemów w jednej restrukturyzacji). W większości są to przykłady zaczerpnięte z restrukturyzacji kapitałowej rzeczywiście realizowanej. Na końcu podręcznika są umieszczone zadania do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe.

Opracowanie jest adresowane do uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych, a także do słuchaczy różnych kursów i szkoleń tematycznych.

Liczba stron: 172
Oprawa: miękka  Rok wydania: 2016
Format: B5
ISBN: 978-83-7228-378-8
Cena: 65 zł 

---------------------------------------------------------------------- 


publikacje Władysław Fałowski

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, z racji swojej przynależności, zobowiązane są do wdrażania w określonym czasie i trybie stosownych dyrektyw. Na gruncie rachunkowości takim aktem była Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.
Niniejsza książka ma charakter przewodnika po zmianach ustawy o rachunkowości – służy omówieniu przesłanek zmian w polskim prawie bilansowym, zakresu zmian, ich treści i skutków, szczególnie dla sporządzających sprawozdanie finansowe, biegłych rewidentów badających to sprawozdanie oraz użytkowników sprawozdania finansowego.
Do książki jest dołączona płyta CD, na której są zamieszone dokumenty przydatne w codziennej pracy biegłego rewidenta, a także sporządzającego jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Opracowanie jest adresowane do uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych, a także do słuchaczy różnych kursów i szkoleń tematycznych.

Liczba stron : 144
Oprawa : miękka Rok wydania 2016
Format : B5 
ISBN :  978-83-7228-377-1
Cena: 59 zł

---------------------------------------------------------------------- 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski prowadzi sprzedaż publikacji o tematyce ekonomicznej i prawnej. Zakupu poniżej przedstawionych publikacji można dokonać w siedzibie Oddziału albo składając zamówienie e-mailem na adres: mailto:biuro-wroc@skwp.com.pl lub faksem na numer tel. 713437627. W przypadku realizacji zamówienia pocztą doliczony zostanie koszt przesyłki. 
PUBLIKACJE 2015/2016r.
 

 Inwestycje niefinansowe

 

"Inwestycje niefinansowe aspekty
bilansowe i podatkowe"
Monika Iwaniec

58 zł
 

 Inwestycje finansowe

 

 

"Inwestycje finansowe aspekty
bilansowe i podatkowe"
Dorota Sowińska-Kobelak

 58 zł
 Teoria i zasady rachunkowości. "Teoria i zasady rachunkowości"
Zbigniew Messner, Józef Pfaff
79 zł
 Podatki dochodowe ... Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe" Tomasz Beger, Piotr Liss65 zł

  

 Rachunkowość wydanie specjalne
Opłaty ekologiczne w Polsce

 60 zł

 ABC

 ABC płatnika składek ZUS.

 82 zł

  Kasy Fiskalne

 Kasy Fiskalne w praktyce.

 67 zł

 Vademecum biur rachunkowych

Rachunkowość
Vademecum biur rachunkowych

 86 zł

 

"Wzorcowy Wykaz Kont"

Wydawnictwo Rachunkowość

99 zł

 

"Inwentaryzacja"

Wydawnictwo Rachunkowość

93 zł

"Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami"

Wydawnictwo Rachunkowość

119 zł

 

"SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE" WEDŁUG POLSKICH I MIEDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Marzena Remlein

   67 zł

 

 

 

Innych publikacji o tematyce ekonomicznej prosimy szukać równie na stronie głównej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
więcej informacji tu ...

Polecamy

  • Słownik