Oddział Wrocław

Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław
tel./fax 71 3437627, tel. 71 3442682,
e-mail: biuro@wroclaw.skwp.pl

  

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU TERENOWEGO
SKwP WE WROCŁAWIU NA KADENCJĘ 2015-2018

Jadwiga Larkowska-Borkowska

Prezes

Janusz Turakiewicz

Wiceprezes

Henryk Klin

Sekretarz

Henryk Cieplik

Członek

Maciej Łukaczyński

Członek

 

Polecamy

  • Słownik