NORA 2017

 

       

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”,  pod tytułem „Kapitały w jednostkach gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 7 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Konferencję organizuje Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów jak również biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych, księgowych i innych osób zajmujących się rachunkowością i podatkami w praktyce.               

Uczestnictwo w konferencji może zostać zakwalifikowane jako odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach ustawicznego kształcenia. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, potwierdzający udział w konferencji (8 godzin).

Problematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • problemy definiowania i klasyfikacji kapitałów,

 • koszty pozyskiwania i obsługi kapitałów,

 • dylematy dotyczące podwyższania i obniżania kapitałów,

 • problemy wyceny aportów,

 • kapitał własny jako wyznacznik wartości podmiotu gospodarczego,

 • prezentacja informacji o kapitałach w sprawozdaniu finansowym,

 • inne bilansowe i podatkowe aspekty dotyczące kapitałów.

   

  Zapraszamy na stronę poświęconą konferencji www.nora.ue.wroc.pl

Partnerzy:

 

 
 

 

 

 

Polecamy

 • Słownik