List Akredytacyjny dla Biur Rachunkowych

  

W dniu 29 lutego 2016 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, realizując działania na rzecz środowiska zawodowego biur rachunkowych, przychylił się do upowszechnienia wśród oddziałów okręgowych Stowarzyszenia inicjatywy przyznawania listu akredytacyjnego dla Biur Rachunkowych.

Przez list akredytacyjny, przyznawany przez Zarząd Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, rozumie się dokument poświadczający spełnianie przez dane biuro rachunkowe, funkcjonujące na terenie działania oddziału okręgowego, określonych wymogów, w tym w szczególności:

  • poświadczenie uzyskania kwalifikacji zatrudnionych pracowników według zasad określonych w regulaminie przyznawania listu akredytacyjnego,

  • odbycie szkoleń zawodowych, przez odpowiednią liczbę osób zatrudnionych w akredytowanym biurze.

Inicjatywa ta ma na celu:

  • podwyższenie  poziomu świadczonych usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • upowszechnienie trybu postępowania oraz działania zgodnie z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości,
  • ułatwienie przedsiębiorcom wyboru firmy do współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg.


List jest przyznawany na mocy decyzji zarządu oddziału okręgowego na okres 1 roku.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA LISTU AKREDYTACYJNEGO DLA BIUR RACHUNKOWYCH
PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LISTU AKREDYTACYJNEGO DLA BIURA RACHUNKOWEGO

 

List Akredytacyjny

  

Pierwszy List Akredytacyjny dla Biura Rachunkowego w OD SKwP we Wrocławiu

List Akredytacyjny

 

W dniu  1 września 2016 roku  w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego SKwP Prezes OD prof. dr hab. inż Zbigniew Luty uroczyście wręczył Pierwszy List Akredytacyjny w naszym oddziale dla

LTD Biuro Rachunkowe Leszek Adamek.

 

Gratulacje!!!
Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się promowania tej inicjatywy podjętej przez ZG SKwP

Polecamy

  • Słownik