Jubileusz 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocław


 

 


Jubileuszowe spotkanie członków OD SKwP we Wrocławiu odbyło się w dniu 10.06.2017 roku w  „ATM Scena na Bielanach”  Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1. Na początku spotkania zebranym gościom zaprezentowano komediowy spektakl teatralny pod tytułem ”Złodziej” w reżyserii Cezarego Żaka. Po części artystycznej rozpoczęła się cześć oficjalna. Zgromadzonych gości przywitał Prezes Zarządu OD SKwP prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty. Po ceremonii  powitania Prezes OD wygłosił krótkie przemówienie na temat historii oddziału oraz zrelacjonował wyniki dyskusji, która miała miejsce na II Kongresie Polskiej Rachunkowości. Następnie Pan Prezes OD oraz Pani Prezes Zarządu Głównego Teresa Cebrowska wręczyli odznaczenia SKwP „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Srebrne odznaki otrzymali:


  1. Alicja Tyczewska,

  2. Dorota Mikielewicz,

  3. Bożena Grata,

  4. Wanda Trzeciak,

  5. Leszek Adamek.


Złote odznaki wręczono:


  1. Małgorzacie Ambickiej,

  2. Bożenie Rudnickiej.


Szczególne wyróżnienie – złotą odznakę z diamentem – otrzymała Pani Henryka Turowska. Pan Władysław Fałowski został wyróżniony gratulacjami, ponieważ to najwyższe odznaczenie otrzymał  podczas II Kongresu Rachunkowości w Warszawie. Prezesi SKwP wręczyli również na ręce Pani Henryki Turowskiej Złotą Odznakę „Zasłużony w rozwoju SKwP” dla Spółki audytorskiej ELiks. Na koniec części oficjalnej pożegnano Panią Annę Sarnę – wieloletniego pracownika Oddziału – i przedstawiono nowych pracowników, którzy będą kontaktować się członkami Stowarzyszenia. Po wręczeniu odznaczeń i podziękowaniach Pana Prezesa Oddziału rozpoczęto część nieoficjalną podczas poczęstunku, której towarzyszyły rozmowy kuluarowe. 

 

 
 

Polecamy

  • Słownik