Szczegóły szkolenia

I STOPIEŃ KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

 

Ramowy program kursu

Kurs dla kandydatów na księgowego - I stopień certyfikacji zawodu

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a)      posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)     uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)      rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu obejmuje 82 godziny  lekcyjne  w tym egzamin


Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO                                                              

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:
księgowy - kod zawodu 331301 przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
  • certyfikat SKwP z zaświadczeniem potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w obrębie zawodu KSIĘGOWY

TERMINY ZAJĘĆ

zjazdy średnio co 2-tyg.- sobota/niedziela w godz. 9:00 - 14:45

Odpłatność  za  uczestnictwo w kursie wraz z materiałami szkoleniowymi  wynosi-  1750,-  zł. brutto, usługa zwolniona z podatku VAT

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności  za kurs w  następujących  ratach:

I rata  590,-zł.  brutto płatne do dnia podanego w potwierdzeniu uczestnictwa w kursie
II rata  580,-zł.  brutto płatne w drugim miesiącu kursu
III   rata 580,-zł.  brutto  płatne w trzecim miesiącu kursu

Aby  wziąć  udział kursie  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, ankietę rekrutacyjną i wysłać fax 71 34-376- 27  lub e-mail: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Dokumenty dostępne na stronie www.wroclaw.skwp.pl - Certyfikat Dyplomowanego Księgowego

O dokładnym miejscu szkolenia powiadomimy e-mail bezpośrednio zainteresowanych.

Ograniczona liczba miejsc.

Rodzaj
Kurs
Cena
1750.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
SKwP Wrocław
Adres
ul. Gen. J.Bema 7-9/1A
Tematyka
Rachunkowość
Liczba godzin
82
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
trwa nabór
Wykładowca
Specjalista SKwP
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • Słownik