Historia SKwP na Dolnym Śląsku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski istnieje i działa już ponad 57 lata. Myślimy, że jest to duże osiągnięcie, bo nie zawsze rzeczywistość okazywała się dla nas łaskawa. Ale dzięki ciężkiej pracy i wielkim wysiłkom wielu wspaniałych i wybitnych współpracowników, stanęliśmy u progu XXI wieku jako organizacja społeczna, która skupia w swoich szeregach księgowych, finansistów oraz biegłych rewidentów z całego regionu. Pragniemy aby nasze doświadczenie i pozycja przyciągnęły ludzi młodych , zdolnych i ambitnych. Tylko młoda kadra wsparta przez seniorów zawodu księgowego zdoła przyśpieszyć przemiany pozwalające nam wejść na zasadach partnerskich do Unii Europejskiej.

Przez lata działalności naszego Stowarzyszenia byliśmy świadkami wielu przemian w systemie zarządzania. Dlatego też, za każdym razem staraliśmy się sprostać tym zadaniom. Utworzenie instytucji biegłych rewidentów wpłynęło na dalsze rozszerzenie działalności Stowarzyszenia Księgowych, w tym także Oddziału we Wrocławiu.

Kolejne lata potwierdzają, że szkolenia w istotny sposób wpłynęły na podniesienie poziomu prowadzonej rachunkowości. To właśnie dzięki organizowaniu wielu kursów dla kandydatów na dyplomowanych biegłych księgowych, a następnie kandydatów na biegłych rewidentów. Wzrosła liczba dyplomowanych biegłych księgowych i biegłych rewidentów na terenie działania naszego Oddziału. Kursy prowadzone są przez najlepszą kadrę wykładowców.

Okresy osłabienia działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wynikające częściowo ze zmian polityki gospodarczej, tylko mobilizowały nas do jeszcze większego wysiłku. Wielu pracowników w wyniku zaistniałej sytuacji , zmieniając pracę musiało się przekwalifikować, co wymagało zdobycia wiedzy na kursach i szkoleniach, organizowanych przede wszystkim przez Stowarzyszenie.

Za duży plus przypisujemy sobie wymianę doświadczeń w różnych kontaktach z partnerami zagranicznymi, która pozwoliła przybliżyć nas do standardowych rozwiązań księgowych Europy Zachodniej. Szczególnie w ostatnich latach Stowarzyszenie Księgowych w Polsce aktywnie uczestniczy w doskonaleniu mechanizmów gospodarki polskiej i jej powiązań z gospodarką Europy i Świata. To właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce było inicjatorem wprowadzenia ustawowych zasad rachunkowości oraz audytu sprawozdań finansowych, wykorzystujących rozwiązania zawarte w Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem międzynarodowych organizacji księgowych:

  • Światowej Organizacji Księgowej (IFAC)
  • Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)

a ponadto bierze udział w pracach Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASE), co zaowocowało przetłumaczeniem na język polski i wydaniem międzynarodowych standardów rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest aktywnym członkiem wielu organizacji europejskich i światowych. Partnerami zagranicznymi stale współpracującymi ze Stowarzyszeniem są:

  • Instytut Ekspertów Księgowych Anglii i Walii
  • Towarzystwo Biegłych Rewidentów Francji
  • Izba Ekspertów Księgowych Francji
  • Izba i Instytut Ekspertów Gospodarczych Niemiec
  • Izba i Stowarzyszenie Doradców Podatkowych Niemiec
  • Stowarzyszenie Pracowników Rachunkowych i Rewizorów z Lubljany i Novego Mesta w Słowenii (Drustvo Racunovodij Financnikov in Revizorjev Ljubljana i Nove Mesto)

Współpraca z organizacjami księgowych w wielu krajach pozwala na bieżącą orientację w trendach rozwojowych rachunkowości.


Polecamy

  • Słownik