Certyfikat Eksperta Usług Księgowych

Certyfikat  Eksperta Usług Księgowych

Certyfikat eksperta usług księgowych jest przeznaczony dla osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorcom, nie będąc u nich zatrudnione.
Certyfikowanym ekspertem usług księgowych jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
  w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,

 2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

 3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,

 4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,

 5. jest członkiem Stowarzyszenia.


--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kurs obejmuje dziewięć bloków tematycznych:


 1. Organizacja usług księgowych – 6 godz.

 2. Umowa o świadczenie usług księgowych – 4 godz.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 2 godz.

 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych – 2 godz.  

 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych – 2 godz.

 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej – 6 godz.

 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych – 4 godz.  

 8. Ryzyka w usługach księgowych – 2 godz.

 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych – 2 godz.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi:

system nadawania tytułu:

Uchwała nr 817/191/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie tytułu „certyfikowany ekspert usług księgowych”

ustawiczne doskonalenie zawodowe:

Uchwała nr 848/321/2015 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ramowego zakresu tematycznego i form ustawicznego doskonalenia zawodowego certyfikowanych ekspertów usług księgowych oraz formy dowodów potwierdzających wywiązanie się z obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Formularz zgłoszenia
Ankieta rekrutacyjna

Polecamy

 • Słownik